Skip to main content
EnglishCymraeg

Learn more about Helen Greenwood

Helen Greenwood

Helen Greenwood

Arweinydd Meithrinfa
Torfaen

Mae Helen yn Arweinydd Meithrinfa yn Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl ac mae hi’n frwdfrydig dros addysgu’r genhedlaeth nesaf drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hi’n gyfrifol am gynllunio gweithgareddau dyddiol i helpu’r plant i ddysgu, cadw’r plant yn ddiogel a sicrhau bod y feithrinfa yn amgylchedd diogel ac addas i bawb.


Question 1: Pam fod hi’n bwysig i siaradwyr Cymraeg weithio mewn gofal plant?

“Mae rhieni wir yn gwerthfawrogi cael meithrinfa gymunedol syn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ac, wrth i fwy a mwy o deuluoedd ddewis addysg Gymraeg, mae angen mwy o siaradwyr Cymraeg arnom i hyfforddi i weithio yn y sector cyn ysgol nas cynhelir”

Question 2: Beth mae dy rôl di’n ei gynnwys?

“Rwy’n gyfrifol am gynllunio gweithgareddau dyddiol, cadw’r plant yn ddiogel a sicrhau bod y feithrinfa yn addas i bawb.”

Question 3: Wyt ti’n mwynhau dy swydd?

“Dyma’r peth gorau dwi wedi’i wneud erioed. Mae wedi bod yn wych!”

Find potential employers

View our database of social care and early years providers who may have job opportunities. This list is continually changing, so keep checking for updates.

Search

Registering as an employer

If you’re an employer looking for the right person to work for you, register your organisation’s details below to feature on this website.

Register